บริการของ 99 Billion Ltd.

1. รับทำ Software

– ทำซอฟต์แวร์เฉพาะงาน ด้วย โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์

– Windows, MAC, iPhone, iPade และ Android

– รับประกันงาน ก่อนและหลังทำ

– ออกแบบระบบ วางระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ในองค์กร

– ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

2. ดูแลคอมพิวเตอร์

– รับดูแลคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา การใช้ซอฟต์แวร์ประยุค

– รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

– รับดูแลระบบเน็ตเวิร์คในสำนักงาน

3. รับทำประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต

– รับทำประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Search engine, Social network, CMS

– รับทำประชาสัมพันธ์ผ่าน Telephone

– ราคาไม่แพง ปรึกษาฟรี

 

Leave a Reply