News

คาถาเงินล้าน

BlackMonkey
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

สัมปะจิตฉามิ (คาถาสนองกลับ)

นาสังสิโม พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมมา จะ มหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)

มะหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ ,วิระทะโย วิระโคนายัง (คาถาวิระทะโย)

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ 

มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้ผลเร็ว)

เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ (คาถามหาลาภ)

( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด )

พระราชพรหมยาน

วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน – 30 เมษายน 2558

ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน 99 Billion Ltd. วิภาวดี ซ.3 จตุจักร กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง 18 – 35 ปี
2. ใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Internet
3. วุฒิการศึกษ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี (จบ อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือ คอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


ส่งข้อมูลติดต่อมาที่ Email : 99billion@gmail.com
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
อายุ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
อีเมล

ต้องการเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่ง

ต้องการเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่ง

ลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เก็บเอกสาร ประสานงานด้านเอกสาร
สถานที่ทำงาน 99 Billion Ltd. วิภาวดี ซ.3 จตุจักร กรุงเทพฯ
ทำงาน จันทร์ – ศุกร์
คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel และ Internet
3. วุฒิการศึกษ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี (จบสายคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ส่งข้อมูลติดต่อมาที่ email : 99billion@gmail.com หรือ
message ในเฟสบุ๊ค
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
อายุ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
อีเมล