ต้องการเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่ง

ลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เก็บเอกสาร ประสานงานด้านเอกสาร
สถานที่ทำงาน 99 Billion Ltd. วิภาวดี ซ.3 จตุจักร กรุงเทพฯ
ทำงาน จันทร์ – ศุกร์
คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel และ Internet
3. วุฒิการศึกษ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี (จบสายคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ส่งข้อมูลติดต่อมาที่ email : 99billion@gmail.com หรือ
message ในเฟสบุ๊ค
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
อายุ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
อีเมล