รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน – 30 เมษายน 2558

ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน 99 Billion Ltd. วิภาวดี ซ.3 จตุจักร กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง 18 – 35 ปี
2. ใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Internet
3. วุฒิการศึกษ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี (จบ อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือ คอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


ส่งข้อมูลติดต่อมาที่ Email : 99billion@gmail.com
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
อายุ รูปถ่าย วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
อีเมล